Bài đăng

Bảo Hiểm Bình Dương

Hình ảnh
BẢO HIỂM AAA – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG -Bảo hiểm xe cơ giới: bảo hiểm TNDS bắt buộc, bảo hiểm vật chất 2 chiều -Bảo hiểm xe hơi, xe tải, xe container. -Bảo hiểm nhà xưởng, bảo hiểm tài sản: xưởng may, thực phẩm, dược phẩm, cơ khí, điện tử,....


-Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: nhà xưởng, nhà máy, chung cư, nhà hàng, khách sạn, TTTM,... -Bảo hiểm xây dựng -Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người -Bảo hiểm hàng hóa -